Privacy Beleid

Website Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord gebonden te zijn door deze
website voorwaarden voor gebruik, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving,
en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving zijn met enige toepasselijke lokale
wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, bent u verboden
het gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn
beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

 1. Toestemming wordt verleend om één kopie van de materialen tijdelijk downloaden
  (Informatie of software) op vdko.be website voor persoonlijk,
  alleen niet-commerciële voorbijgaande bekijken. Dit is de toekenning van een licentie,
  geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:

  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. poging om decompileren of reverse engineering software die op vdko.be website;
  4. Verwijder eventuele auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
  5. “spiegel” het materiaal overdracht van de materialen aan een andere persoon of op een andere server.
  6. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schenden en kan door vdko.be te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen of in elektronische of gedrukte vorm.

   3. Disclaimer

   1. Het materiaal op vdko.be website worden geleverd “as is”. vdko.be geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van de rechten. Verder heeft vdko.be geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

    4. Beperkingen

    In geen geval zal vdko.be of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op vdko. zijn internetsite, zelfs als vdko.be of een vdko.be gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis is gesteld. Omdat sommige jurisdicties staan geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

    5. Herzieningen en Errata

    De materialen die op vdko.be website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. vdko.be garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel is. vdko.be kan veranderingen in de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. vdko.be echter niet, een compromis over de materialen te werken.

    6. Links

    vdko.be heeft niet alle sites gekoppeld aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van vdko.be van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

    7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

    vdko.be kan deze voorwaarden voor het gebruik van haar website te herzien op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

    Law 8. Bestuur

    Elke vordering met betrekking tot vdko.be website wordt beheerst door de wetten van de staat van Zweden, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

    Algemene voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

    Privacybeleid

    Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit beleid ontwikkeld om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

    • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden waarvoor infor